Τα τρία πρώτα χρόνια του παιδιού: η πιο κρίσιμη περίοδος της ζωής του. Κατηγορία δημοσίευσης: Γενικά, Μητρότητα

Τα τρία πρώτα χρόνια του παιδιού: η πιο κρίσιμη περίοδος της ζωής του.

Τα τρία πρώτα χρόνια του παιδιού, σύμφωνα με μια μελέτη που καταρρίπτει όσα θεωρούσαμε δεδομένα, είναι η πιο κρίσιμη περίοδος της ζωής του. Η ανάπτυξη του εγκεφάλου του, εξαρτάται από την αγάπη και την φροντίδα που δέχεται το κάθε παιδί από το περιβάλλον γύρω του.

Αυτό αποδείχτηκε πριν από λίγα χρόνια, ύστερα από μια εγκεφαλική σάρωση, της οποίας τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν συγκλονιστικά. Σύμφωνα με τους νευρολόγους, η διαφορά που προέκυπτε ανάμεσα στη σάρωση μεταξύ των δύο εγκεφάλων, οφειλόταν σε μια σημαντική κύρια αιτία- τον τρόπο που κάθε παιδί αντιμετωπίστηκε από τους γονείς του. Ο εγκέφαλος λοιπόν του παιδιού που είχε την αμέριστη αγάπη των γονιών του, ήταν φυσιολογικός, με λιγότερες κηλίδες και λιγότερο σκοτεινές περιοχές. Η σύγκριση έγινε με τον εγκέφαλο ενός παιδιού που ήταν μικρότερος από το φυσιολογικό, το οποίο ήταν θύμα σοβαρής κακοποίησης και παραμέλησης. (πηγή Neurosciencenews.com)

Μια ακόμα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Genome Biology, έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη σημασία της ανατροφής και του περιβάλλοντος στην αρχή της ζωής. Η υγιεινή διατροφή, τα επαρκή ερεθίσματα αλλά κυρίως η φροντίδα των γονιών έχουν την τάση να ικανοποιούν τα γονίδια που σχετίζονται με ψυχικές και σωματικές ασθένειες. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται επιγενετική και καταρρίπτει τον μύθο πως είμαστε μόνο ό,τι μας ορίζουν τα γονίδιά μας αλλά δίνεται πολύ έμφαση στο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, δείχνοντας έτσι ότι τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο, όχι όμως καθοριστικό.

Επιγενετική είναι η μελέτη κληρονομήσιμων αλλαγών στην έκφραση των γονιδίων χωρίς αλλαγές στην αλληλουχία του DNA. Ολόκληρο το DNA για έναν οργανισμό επαναλαμβάνεται σε κάθε κύτταρο του σώματος. Το επιγένωμα είναι η γενική επιγενετική κατάσταση ενός κυττάρου. Μέσα λοιπόν σε κάθε κύτταρο, τα γονίδια δρουν με ιδιαιτερότητα όπως προτρέπεται από περιβαλλοντικούς και επιγενετικούς παράγοντες. Την έρευνα λοιπόν αυτήν, ακολούθησε μια μελέτη που έγινε με τη βοήθεια δύο δίδυμων αδερφών, λόγω του σχεδόν πανομοιότυπου DNA που διαθέτουν, που θα ήταν πολύ εύκολο να αποδειχθεί πως οποιαδήποτε άλλη διαφορά θα οφειλόταν στις επιρροές που δέχονται από το περιβάλλον.

Οι ερευνητές, διαπίστωσαν επίσης, ότι ορισμένα δίδυμα μπορεί επιγενετικά να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό καθώς μεγαλώνουν, διαπίστωσαν όμως ότι μπορεί να συμβεί και το αντίθετο , δηλαδή να υπάρξει σύγκλιση. Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν στη μήτρα, να ήταν ελαφρώς ανόμοιες ενώ το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν να ήταν ακριβώς το ίδιο.

Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις, αυτό που είναι σημαντικό για τα παιδιά μας κυρίως τα πρώτα χρόνια, είναι η αγάπη και η φροντίδα που τους δίνουμε. Ενδεχομένως να μην είναι ικανά ώστε να ανταποκριθούν και να αντιδράσουν σε όλα τα ερεθίσματα που τους παρέχουμε, αλλά αυτά είναι από τα σημαντικότερα εφόδια που θα καθορίσουν την μετέπειτα ζωή τους.